Словник термінів

Акція

Вид цінних паперів, що дозволяє її власникові мати свою частку доходів від прибуткових дій акціонерних товариств.

Акції розділяють на два види:

 • Привілейовані. Власник таких акцій може отримувати раніше призначені дивіденди, але він не має права голосу на зборах, рішення яких впливають на долю акціонерного товариства.
 • Звичайні або прості. Власники цих цінних паперів мають права на одержання доходів, але їх сума заздалегідь не призначається, на відміну від привілейованих, а визначається підсумковою річною роботою товариства. Але звичайні (прості) акції дозволяють голосувати на зборах.

Активація банківської карти

При активації знімаються можливі обмеження банку на її використання. Без цих дій користуватися карткою буде не можливо.

Активувати карту можна так:

 • зробити дію за допомогою банкомата, використовуючи Пін-код
 • по дзвінкові в банківський колл-центр
 • надавши карту і документи, що підтверджують особу, у найближчу філію банку

Після проведення необхідних дій, потрібно поставити підпис на звороті під магнітною смужкою.

Акцепт

Позитивна відповідь із боку особи, якому адресована пропозиція (оферта). Акцептом називають згода на покупку.

Авторизація

Один із засобів захисту коштів на особистому рахунку користувача, служить перевіркою і підтвердженням права особи, що звернулася для проведення грошових операцій, наприклад, знімати готівку, здійснювати платежі і т.д.

Авторизацію поділяють на голосову та автоматичну.

Аутентифікація

Дії, пов'язані з перевіркою підтвердження автентичності особи, що звернулася з даними, наявним в документах організації: банк, ощадкаса і т.д. Мінімальною перевіркою є знання Пін-коду або пароля. У важливих випадках людина піддається більш серйозній перевірці - підтвердження за допомогою цифрового сертифіката, біометрії і т. д.

Українське бюро кредитних історій (УБКІ)

Організація, яка займається створенням, збереженням, патронажем і звітністю, пов'язаної із кредитними історіями клієнтів банків.

Кожна людина може при бажанні переглянути свої документи: без оплати – раз у рік, за гроші – стільки раз, скільки побажає.

При звертанні клієнта в банк із метою одержання кредиту, банківські організації надсилають запит в УБКІ. На підставі отриманих даних вирішується питання про позитивну або негативну  відповідь клієнту.

Брокер

Посередник, що займається біржовими торгами і операціями з акціями та іншими цінними паперами, які йому доручають клієнти.

Усі витрати, пов'язані з діяльністю брокера, оплачують клієнти. Крім того, посередник як заробіток також одержує комісійні у вигляді відсотка від доходів клієнта або узгоджену заздалегідь суму.

Біржовий (фондовий) індекс

Служить для оцінки всього, що відбувається на біржі. За допомогою БІ (ФІ) визначають цінові коливання цінних паперів за певний проміжок часу, а також розвиток і спрямованість фондового ринку.

Біржовий індекс прораховується декількома способами. Найпоширеніші:

 • індекс Доу-Джонса – виведення середнього арифметичного
 • індекс S&P500 – виведення середнього зваженого

Банківський штраф, банківська пеня

Якщо клієнт банку укладає певний договір або угоду, а потім з якихось причин порушує його умови, то банк має право накласти на такого клієнта стягнення:

 • штраф – одноразова міра покарання за кожне конкретне порушення
 • пеня – кількість належних виплат прораховується пропорційно загального строку порушень умов договору

Банківські операції

Процеси, здійснювані тільки банками або іншими фінансово-кредитними організаціями. Діляться на пасивні (поповнення коштів за рахунок вкладників), активні (оборот власних коштів), комісійні.

Пасивні операції, це:

 • залучення нових коштів
 • друк і запуск в обіг своїх акцій, облігацій і т.д.
 • створення банківського фонду та інше

Активні операції, це:

Комісійні операції, це:

 • посередницькі послуги (акредитиви, інкасо)
 • гарантійні зобов'язання
 • залучення фінансів фізичних осіб і юридичних осіб у вигляді вкладів до запитання або на конкретний час
 • розпорядження активами від імені банку
 • послуги з відкриття і патронажу рахунків різним особам
 • виписки та розрахунки по рахунках вкладників
 • операції з готівкою, обслуговування фізичних осіб і юридичних осіб у касі банку
 • покупка/продаж валюти інших країн
 • залучення та операції з дорогоцінними металами

Банківська карта

Це пластиковий інструмент для проведення клієнтами операцій зі своїм особистим банківським рахунком. За допомогою банкомата можна поповнювати рахунок, знімати гроші, здійснювати переказ коштів у безготівковій формі.

Залежно від типу відкритого рахунку (дебетний або кредитний), також і називається карта. Також однією картою може обслуговуватися кілька рахунків (мультивалютна картка) або на один внесок може видаватися більше однієї карти.

Методом тиснення на карту наноситься номер, кінцевий термін, до якого вона дійсна, ім'я власника (іноді немає), а також назва банківської установи та платіжна система. Зі зворотної сторони розташована магнітна смужка і місце для підпису власника.

Банкнотні операції

Дії та процеси, які здійснюють фінансово-кредитні установи з метою покупки/продажу готівки в гривні або безготівкова оплата за покупку/продаж валюти.

Банк

Фінансова організація, у сферу діяльності якої входить допомога в проведенні дій з фінансами для фізичних і юридичних осіб.

Банк - це юридична особа, яка:

 • діє з метою одержання доходів
 • має право на проведення операцій з фінансами
 • має право на залучення фінансів юр. осіб і фізосіб із наступним вкладенням їх від імені банку; крім того, може відкривати та обслуговувати рахунку вищевказаних осіб
 • усі дії відбуваються відповідно з отриманими ліцензіями, виданими державними органами в Україні
 • не може мати торгові, страхові, виробничі ініціативи. 

Виписка з рахунку кредитної карти

Один з варіантів надання звітів клієнтові, якому належить карта. Дає можливість відстежити нарахування-відрахування фінансів за конкретний часовий проміжок. У документі також відображаються нараховані відсотки, комісії, штрафи.

Крім того, виписка містить дані за сумами кредитних боргів і розмірах встановлених платежів, крайній термін виплат.

Вклад на пред'явника

Грошовий вклад на рахунку, доступ до якого може бути в будь-якої людини, яка пред'явить документи, що підтверджують внесення грошових коштів.

Віртуальна карта

Картка фінансової установи, створена з метою здійснення платежів у мережі Інтернет (покупки, послуги та ін.) безпечним способом. Реквізити віртуальної картки такі ж, як і в простої карти – прізвище/ім'я, коди, номери, але без нанесення їх на пластикову основу.

Вклад

Суми коштів, покладені на рахунок у банківській організації. Говорячи простіше – клієнт ніби позичає кошти банку на умовах заздалегідь підписаної угоди (договору).

Вклади діляться на такі типи:

 • Терміновий. Гроші розміщуються на певний термін, та не можуть бути взяті назад до його закінчення. Якщо ж клієнт неодмінно прагне вилучити гроші з рахунку, то в законі України сказано, що, у такій ситуації, банк має право нарахувати відсоткові виплати по інших ставках (якщо в угоді немає інших умов)
 • До запитання. Клієнт має право забрати свій вклад у будь-який час. Але відсоткові нарахування на такі вкладення будуть нараховуватися мінімальні.

Стандартні терміни внесків:

 • один, два, три, шість, дев'ять місяців;
 • один, два, три, п'ять років

В угоді особливо оговорюється право клієнта додати кошти на рахунок. Від цього залежить ще один поділ вкладів:

 • поповнювані
 • не поповнювані

Вішинг

Варіант шахрайства по телефону, з метою заволодіти особистою та секретною інформацією про банківську картку, наприклад, номер, ваш Пін-код, особистий пароль та інше.

Венчурний фонд

Діяльність організацій, компаній, фірм по вкладенню матеріальних коштів у створювані підприємства або науково-технічні проекти. У такому випадку, венчурний фонд стає власником контрольного пакета цінних паперів знову створеної компанії.

Вибір підприємства фондом практично нічим не обмежений. Лише деякі ініціативи непідвласні інвестиціям, наприклад, банківська, страхова сфера діяльності та деякі інші.

Валюта внеску

Найменування грошових одиниць, кошти в яких вносяться на рахунок. Банк пропонує кілька варіантів валютних внесків, а клієнт вибирає підходящі для себе. Популярними різновидами валют є:

 • долари
 • євро
 • валюта країни, у якій перебуває банківська установа

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

Кількість послуг і товарів по їхній вартості на ринку, зроблених за конкретний часовий проміжок фізичними і юридичними особами.

В обсяг ВВП не входить ціна підготовчих і проміжних продуктів і надання послуг. У рахунок іде тільки остаточний результат і його реальна вартість.

Валовий внутрішній продукт є одним з основних ознак зростання економіки держави.

Грейс-Період

Одна з пільгових форм, суть якої полягає в тому, що якщо позичальник погашає заборгованість до закінчення цього періоду, то за цей час не відбувається нарахування відсотків по кредиту.

Графік платежів по кредиту

Розклад  дат обов'язкових виплат, що включають у себе часткове погашення заборгованості плюс нараховані відсотки, які клієнт зобов'язаний регулярно погашати. Найчастіше, розподіл виплат щомісячний.

Графік майже завжди є частиною кредитного договору і перебуває на руках у клієнта.

Візуальний розклад платежів оформляється таблицею, у яку входять:

 • сума щомісячних виплат
 • її розподіл на складові (основна заборгованість, нараховані відсотки)
 • сума, що залишається, до оплати після кожної виплати
 • дата наступних виплат

Блакитні фішки

Звичайні акції, облігації, інші цінні папери більших, перспективних, рентабельних компаній, у яких показники виплат і одержання прибутків перебувають на стабільному рівні.

Договір позики

Суттю цього договору є одержання однієї стороною – позичальником, від іншої сторони - позикодавця, грошової суми в заздалегідь визначеній кількості, або матеріальних предметів, що представляють інтерес і цінність для позичальника, який бере на себе зобов'язання повернення взятих коштів або матеріальних цінностей у термін і на умовах, зазначених  у договорі.

Договір позики набуває законної сили з того моменту, коли кошти або предмети перейшли з рук у руки.

Демпінг

Реалізація послуг, товарів, продукції по значно зниженій вартості в порівнянні з ринковою, у даний проміжок часу.

Робиться це з метою:

 • проникнути на ринок і зайняти свою нішу
 • витиснути конкуруючі організації
 • у швидкий строк заробити гроші (одноразово)

Девальвація валюти

Зниження валютного курсу країни в співвідношенню з курсом валют інших держав.

Дебетова карта

Пластикова банківська картка, прив'язана до особистого рахунку і видана клієнтові на руки. Її призначення – проведення будь-яких фінансових дій через банкомат, термінал або спеціальні пристрої  для зчитування даних у торговельних точках. Грошовий ліміт карти обмежений сумою коштів, що перебувають на рахунку клієнта або можливого надання кредиту. Карти можуть видаватися для різних цілей, наприклад, для одержання соціальних допомог, зарплат і т.д.

Дворівнева банківська система

Державний порядок устрою роботи банків в обставинах стабільного ринку фінансів і гарного розвитку економіки. Поділяється на дві складових.

Перша – центральний банк країни. Йому одному належить право випуску коштів держави. Головне завдання центрального банку – забезпечити стабільність валюти і коректувати та стабілізувати роботу комерційних банків.

Друга складова – комерційні банківські або інші фінансові установи. Їхнє завдання – забезпечення фінансування і видача кредитів населенню, фірмам, підприємствам, організаціям за рахунок грошових надходжень від внесків і друку своїх цінних паперів. Банківські установи займаються виконанням великої кількості операцій – відкриття та патронаж рахунків, залучення коштів у вигляді внесків, роблять обмін валюти, інкасацію фінансів і багато чого іншого.

Подвійне списання

Під час проведення банківської операції по видачі або переказу грошей з використанням пластикової картки, іноді відбувається списання з рахунку подвоєної суми грошей.

Це відбувається з кількох причин:

 • випадкова помилка співробітника банку
 • технічний збій
 • погрішність банку

Дата платежу по кредиту

Календарне число, при настанні якого клієнт, що взяв кредит (позику) повинен виконати зобов'язання по частковому погашенню заборгованості по кредитних виплатах із визначеними відсотками. Виплата проводиться або з банківської карти позичальника, або способом банківського переведення грошей на рахунок позикодавця.

Єврооблігації

Цінні папери, які перебувають в обороті міжнародного фінансового ринку, вартість яких визначається у валюті, відмінній від валюти кредитної організації.

Згідно з міжнародним формулюванням, єврооблігацією – це облігації, виставлені на торги, що проходять андеррайтинг. Папери виставляються на торги за посередництвом об'єднання учасників різних країн. Облігації виставляються на продаж у великій кількості в якій-небудь країні, але не в країні-емітенті. Перше придбання цінних паперів можливо лише при сприянні фінансової установи.

Єврозона

Об'єднання держав Євросоюзу, для яких євро є офіційно визнаною валютою. У всіх цих держав є права на випуск грошових банкнот і карбування монет номіналом у євро.

Євро

Одна із самих стабільних і реалізованих валют у світі. Є загальною для багатьох країн Євросоюзу.

Золотий запас

Це резервні запаси країни, що існують у вигляді золотих монет і злитків золота, які вважаються офіційною валютою. Крім золота, мірилом можуть служити інші метали, що мають статус дорогоцінних.

Інфляція

Зниження цінності валюти внаслідок підвищення чисельності коштів, які перебувають в обороті, над їхнім товарним забезпеченням. Інфляція характеризується швидким ростом вартості товарів і значному зниженні рівня життя людей.

Інфляція буває таких видів:

 • Повзуча. Вартість товарів збільшується повільно, так що  населення цього не помічає.
 • Помірна. При ній попит однаково перевищує товарні пропозиції.
 • Гіперінфляція. Вартість товарів підвищується більше чим на 50% за рік. Може виникнути, якщо держава друкує нові грошові купюри (особливо у воєнний час).

Вилучення банкоматом грошей

Одна з функцій банкомата, яка полягає в наступному: якщо при одержанні грошей у банкоматі, клієнт у строк до 30 секунд не забирає готівку, то механізм автоматично повертає їх на місце. Процес видачі грошей вважається завершеним, а для того, щоб повернути свої гроші, клієнту потрібно звернутися у відділення свого банку.

Зміна даних позичальника

Якщо людина проводить через банк якісь операції (відкриває розрахунковий рахунок, оформляє пластикову карту, бере кредит і т.д.), банк в обов'язковому порядку вимагає надання даних, по яких можна буде ідентифікувати людину, наприклад, прізвище-ім'я- по батькові, дата народження, паспортні дані...

Якщо у вас відбулися зміни і змінилися хоча б деякі дані, ви повинні передати банку нові відомості. Якщо ви цього не зробите, то при наступних зверненнях до банку це питання може затягти ваше перебування в установі.

Ідентифікація клієнта в банку

Правила встановлення особистості клієнта регламентуються законами.

Першою непорушною умовою при зверненні до організації, є вимога надати паспорт, або інший документ зі списку визначених, по якому можна встановити особу клієнта.

Ідентифікація

Порядок дій, що дозволяють визначити особу клієнта і співставлення даних з вже наявними в розпорядженні банку. Дотримуючись прописаних правил і використовуючи способи ідентифікації, співробітники банку встановлюють, дійсно чи саме ви зверталися до них минулого разу.

Кредитний ринок

Умовно позначений  простір у сфері економіки, де відбувається рух кредитних капіталів від позикодавців до позичальників і назад. А також сюди входять усі дії по забезпеченню виплат і поверненню коштів.

Кредитний ризик банку

Можливість понести витрати внаслідок прострочення по кредитному платежу або повна відмова позичальника від виплат за своїми зобов'язаннями.

Кредитний ризик банку розраховується по сумах боргів клієнтів по кредитних і відсоткових виплатах і заборгованостей по інших видах угод.

Кредитна оцінка позичальника

Звертаючись в кредитну організацію з метою отримання позики, клієнт повинен бути готовий до того, що, банком або кредитною організацією в обов'язковому порядку проводиться перевірка платоспроможності потенційного позичальника, з метою виявити можливі ризики неплатежу.

Позитивна або негативна відповідь про видачу кредитних коштів дається після ретельної перевірки клієнта.

Кредит готівкою

Банківська позика, яка не перераховується на рахунок клієнта, а видається йому на руки у вигляді суми готівки.

Консолідація заборгованостей

Поєднання банківських рахунків, на які видані кредитні кошти, в один рахунок.

Комісія банку

Плата, що нараховується клієнтам за банківські послуги. Вона може складатися з фіксованої суми, додаткових процентних нарахувань, або поєднувати в собі обидва види платежів. У такому випадку, фіксована сума буде мінімумом, а відсотки – максимумом у грошових розрахунках.

Колекторське агентство

Організація, що займається пред'явленням вимог до боржників, що затримують або припинили кредитні виплати.

Колл-Центр

Організація, діяльність якої спрямована на реєстрацію, спілкування з клієнтами, консультаційні послуги, обробку інформації, допомогу, контроль над виконанням і вирішенням негайних питань. Діє найчастіше за допомогою спілкування із клієнтами в телефонному режимі.

Кліринг

Операції по безготівковому розрахункові між усіма сторонами угод, що базуються на взаємних зобов'язаннях і наданих вимогах. У такий спосіб проводиться оплата за вироблену продукцію, акції та інші цінні папери, послуги і т.д.

Категорії банківських карт

Пластикові банківські картки видаються на підставі відкритого банківського рахунку, широко використовуються для проведення грошових операцій через термінали, банкомати, за допомогою інтернету і т.д.

Карти банку діляться на такі типи:

 • Карта внутрішнього використання. Призначена для здійснення грошових операцій лише в банкоматах, терміналах і магазинах, у яких встановлено обладнання цього конкретного банку.
 • Міжнародна. Дозволяє робити платежі між різними державами.
 • Розрахункова. Платіжні операції проходять тільки з використанням грошей, що перебувають на розрахунковому рахунку клієнта. Іноді за рахунок кредиту, ліміт якого для даної карти допустимий. При вилученні кредитних коштів, їх необхідно буде повернути в визначений банком термін із нарахованими відсотками.
 • Кредитна карта. Видається при оформленні договору позики.
 • Карта з передоплатою. Власник передоплаченої карти має право робити покупки або оплачувати послуги, роботи, знімати кошти. Усі операції проводяться за рахунок кредитної організації, яка видала карту.
 • Віртуальна картка. З її допомогою здійснюються фінансові операції винятково в інтернет просторі. Клієнт має можливість робити платежі, поповнювати свій віртуальний гаманець і т.д.

Капіталізація

Термін має багато тлумачень. Найпопулярніші:

 • Усі витрати підприємства, фірми, компанії і т. д. у відповідний проміжок часу вважаються, що перебувають на довгостроковому балансі
 • Розрахунки цінності компанії (або землі, паперів, іншої власності). Прораховується підсумовуванням доходів, які очікуються за конкретний часовий проміжок.

За результатами капіталізації доходи фірми приєднуються до суми її статутного капіталу.

Капітал

Фінанси, якими володіє будь-яка юридична особа (коли створюється або, що з'являється під час його діяльності). Капітал може бути призначений для розрахунків з інвесторами або фінансовими організаціями, що надали кредит.

Капітал містить у собі:

 • Основу. Складається зі статутного (початкового) капіталу і отриманого прибутку.
 • Доповнення. Походить із підвищення цінності власності, і акційних привілеїв.

Ліквідність

Можливість об'єкта (нерухомості, цінних паперів, металів) бути купленим або проданим у найкоротший термін за цінами не нижче ринкових.

Лізинг

Оренда будь-якого майна на довгий термін із правом його викупу. Тобто, це відносини між двома сторонами, у яких одна сторона (лізингодавець) зобов'язується зробити викуп майна в конкретного продавця, а потім надати право оренди і користування цим майном іншій стороні (лізингоодержувач), на який, у свою чергу, накладаються зобов'язання внесення плати за користування та право наступного викупу.

Види лізингових відносин:

 • Фінансовий лізинг. Тимчасові рамки в договорі лізингу практично збігаються за часом використання об'єкта лізингу. Із закінченням договору сума виплат близька до завершення, тому об'єкт оренди просто переходить у володіння другої сторони.
 • Операційний або оперативний лізинг. Коли термін дії договору набагато менше часу користування об'єктом оренди. По закінченню договору об'єкт або повертається лізингодавцю, або викупляється другою стороною за вартість, що залишилася, або договір ще раз переукладається.
 • Лізинг повернення. У разі продажу об'єкта лізингодавцю, але з одночасним укладанням на неї договору оренди. Постачальник об'єкта сам є лізингоодержувачем.

Об'єктами лізингу можуть вважатися, наприклад, будівлі, обладнання, транспортні засоби. У лізинг не можуть передаватися земельні наділи, ділянки, природні зони та об'єкти.

До моменту остаточного викупу предмета оренди, його власником залишається лизингодавець.

Мікрофінансування (мікрокредитування)

Невелика позика на короткий термін, оформлений без поручителів, заставного майна та з мінімальною супутньою документацією. Умови видачі грошей по таких кредитах максимально спрощені, що виявляє собою гарну можливість для починаючих бізнесменів. Також виконує наступні функції:

 • дає можливість відкрити свою справу без необхідності оформлення юридичної особи
 • поповнює державну скарбницю податковими відрахуваннями
 • утворює гарні кредитні історії для ведення бізнесу та репутації надалі

Ознайомитися з умовами видачі мікрокредитів можна в кожній конкретній організації, що надає подібну діяльність.

Мікрокредит

Позика невеликих сум коштів організаціями на спрощених  умовах і на короткий час.

Нецільовий кредит

Банківська позика, яка видається клієнту без обумовлення цілей, на які підуть кошти. Позичальник має право використовувати гроші повністю на свій розсуд.

Податок на додану вартість (ПДВ)

Податком обкладаються додавання до вартості товару на всіх стадіях його проходження на ринку: від виготовлення і до продажу. Розмір податків залежить від категорії товарів, і під нього потрапляє будь-яка продукція товарообігу або надання послуг. В основному цей податок оплачує покупець, тому що він уже заздалегідь включений у вартість товару. Сума обов'язкових виплат прораховується, виходячи з різниці суми, оплаченої покупцями і сумою, яка пішла на оплату витрат на собівартість.

Наявний грошовий обіг

Оборот наявних фінансів і виконання з їхньою допомогою наступних дій:

 • готівка як засіб обігу
 • готівка для здійснення оплати

Оферта

Запрошення для однієї людини або групи осіб укласти контракт (угоду, договір), із вказівкою повного вмісту планованого договору.

Публічна оферта являє собою запрошення до укладання угоди для всіх бажаючих, без виділення конкретних осіб. Оголошуваний публічну оферту повинен бути готовий до підписання договору з будь-яким, кого зацікавить ця пропозиція.

Персональні дані

Відомості, що дозволяють встановити особистість певного людини, наприклад:

 • ПІБ
 • число, місяць, рік, а також населений пункт народження
 • реєстрація та місце постійного проживання
 • сімейний статус
 • вид отриманої освіти
 • інша особиста інформація

Особисті дані повинні бути обов'язково захищені від публічного доступу.

Рецесія

Зменшення продуктивності, при якому ріст ВВП суттєво знижується, або зовсім іде до нульової оцінки. Тривалість рецесії близько шести або більше місяців. Відбувається, в основному, після активного зростання економіки.

Стагнація

Штучно створена ситуація, при якій уповільнюється економічний ріст, не змінюється цінова політика, що суттєво зменшує відсотковий прибуток на інвестовані кошти.

Сальдо

Підрахунок різниці між  прибутками і вимушеними витратами за будь-який проміжок часу.

Трансакція

Основними тлумаченнями цього терміна є наступні:

 • Трансакція – одна з основних банківських послуг, у якій кошти з одного рахунку переводяться на інший.
 • Трансакція – договір, фінансова операція, де обидві сторони йдуть на поступки один одному.

Форфейтинг

Продаж дебіторської заборгованості іншої організації. Після продажу, продавець знімає з себе всю подальшу відповідальність за погашення боргу. Усі права на одержання боргу та вимоги платежів переходить до організації, що викупила заборгованість.

Фінансовий ринок

Частина економіки, що дає можливість проводити операції обміну і купівлі-продажу акцій, облігацій, інших цінних паперів, золотих злитків, інших коштовних металів і т.д.

Фінансовий ринок складається з:

 • фондового ринку
 • ринку деривативів (похідний фінансовий інструмент, попередня згода про продаж)
 • грошових відносин
 • міжнародних фінансових операцій
 • біржового ринку (Forex)

Різновиди фінансового ринку:

 • видача кредитів
 • купівля-продаж цінних паперів
 • валютні операції

Фінансовий ринок призначений для:

 • вкладення вільних фінансів у цінні папери
 • фінансування та забезпечення різних виробництв
 • розподілу активів
 • підняття рівня економіки

Факторинг

Надання послуг, що дозволяють виробникам і покупцям вести торговельні операції з відстрочкою платежів.

Учасниками факторингу є три сторони: фактор (банк або фінансова компанія) є перекупником дебіторського боргу, продавець і покупець.

Фактор дає кредит, викуповуючи борг на короткий час. Постачальникові виплачується основна вартість товару, а після погашення боргу покупцем доплачує залишок, і дістає прибуток за рахунок оплати відсотків по кредиту та оплати своїх послуг.

У роботу фактору входить:

 • оплата товарів або послуг виробника
 • контроль дебіторського боргу
 • прийняття платежів від покупця та документування операцій
 • готовність зіштовхнутися із затримкою або зупинкою платежів

Штраф за прострочення платежу по кредиту

Це примусовий захід, до якого вдається позикодавець із метою стимулювати позичальника, що ухиляється від виконання умов кредитної угоди: прострочуючого терміни платежів або, що зовсім перестає платити по кредиту. Штрафні санкції визначаються до підписання договору та вносяться в нього окремими пунктами.

Розрізняють такі види штрафів:

 • Визначена фіксована сума. Також прописана в договорі, не є залежною від строків несплати та величини заборгованості.
 • Підвищення відсоткової ставки. У випадках невиплат банківська організація залишає за собою право підвищити суму відсоткових виплат на аналогічну суму прострочення.

Ефективна відсоткова ставка

Під цим терміном розуміють повний прорахунок кредиту, зі всіма процентними нарахуваннями та витратами на його обслуговування. Відсоткова ставка – це можливість для клієнтів порівнювати кредитні пропозиції різних банків з метою виявити найбільш оптимальні умови.

Ембосування

Від англ. Embross – тиснення, видавлювання. Популярний спосіб виділення на банківській карті особистого номера та персональних даних клієнта. Часто згодом видавлені символи фарбують в інший колір – білий, золотавий, срібний.

Електронний гаманець

Це ваш особистий ресурс, на якому зберігаються електронні фінанси. З його допомогою ви можете робити грошові перекази в інтернеті та  додавати на нього гроші або переводити наявні гроші за допомогою банківської карти, розрахункового рахунку або шляхом грошового переказу.

Електронний цифровий підпис

ЕЦП – має юридичну чинність особистого підпису, зробленою власноручно. Використовується на етапі проставлення підписів під час різноманітних операцій і угод. Виключаються лише випадки, коли угода в обов'язковому порядку оформляється на папері, тут цифровий підпис не буде мати законної сили.

Складові електронного підпису:

 • Сертифікат
 • Ключі (відкритий і закритий)

У сертифікаті перебувають короткі дані про особистість того, хто володіє ЕЦП, а ключі – це коди.

Еквайринг

Цим терміном пояснюється використання банківської карти для безготівкової оплати покупок на місці розрахунків, наприклад, у касі магазину.

Щоб зробити покупку за допомогою еквайрингу, при собі необхідно мати карту банку, знати пін-код, а в місці розрахунків має перебувати устаткування для прийняття пластикових карт. При такому способі оплати додаткова комісія не стягується.

Яндекс.Гроші, Webmoney, Qiwi, Paypal…

Платіжний сервіс, який дозволяє робити будь-які грошові операції за допомогою інтернету. Переведення можна здійснювати як готівкою, так і електронними коштами, а також за допомогою банківських карток. Такі перекази абсолютно захищені, можуть бути доступними цілодобово і через будь-який пристрій, що має доступ до мережі інтернет.

alt
alt
alt
alt
alt
Всі права захищені © 2015-2021 Торгова марка ТОВ «КЛТ КРЕДИТ»
Розроблено: сайт разработан kaleidoscope
Отримати консультацію
Шановні клієнти!

«Якщо у Вас є промокод, будь ласка, зверніться до оператора для надання знижки!

visa and mastercard
Олексій з Маріуполя тільки що отримав кредит на 1200 грн
X
visa and mastercard
Георг тільки що отримав кредит на 1800 грн.
X
visa and mastercard
Оксана тільки що отримала кредит 6800 грн.
X